Technika wspierająca szanse niepełnosprawnych

Bardzo ważne w dobie ciągłego skokowego postępu technologicznego jest to, by rozwój ten nie był sztucznie wywoływany oraz aby stało za nim coś więcej, niż ludzka próżność i chęć odkrywania dla samego odkrywania. Coraz częściej dają się słyszeć głosy ludzi twierdzących, że rozwój cywilizacyjny, który następuje, powinien być bardziej wykorzystywany dla wyrównywania szans między najbogatszymi i tymi, którzy nie są w uprzywilejowanej sytuacji. Szczególnie trudny okres w ostatnich latach odnotowują ludzie niepełnosprawni. Niestety ze względu na wzrost wypadków komunikacyjnych przybywa ludzi niezdolnych do całkowicie samodzielnego sprawnego życia i ich sytuacja na rynku pracy jest fatalna. Także opieka ze strony państwa pozostawia wiele do życzenia. Coraz częściej jednak widać, szczególnie w budowanych i remontowanych obiektach, dostosowywanie architektury do wymagań niepełnosprawnych. W autobusach są to specjalne platformy, które mogą pomóc w łatwym mi szybkim załadowaniu wózka inwalidzkiego do środka. W muzeach i galeriach sztuki coraz częściej wprowadza się specjalne rozwiązania audiodeskrypcji, dzięki której ślepi stojący przed eksponatem mogą dowiedzieć się o jego dokładnym wyglądzie, stylistyce, historii oraz interpretacji. Dzięki technice sztuka przełamuje kolejną barierę i stara się łamać niedawne bariery.