Technika w służbie medycyny

Technika bardzo ułatwia życie. Gdyby nie ten prosty fakt, ludzie pewnie nigdy nie dołożyliby tylu starań w celu ciągłego rozwijania tej dziedziny. Ale czasem rozwiązania techniczne nie tylko służą naszej wygodzie. Mogą nas uchronić przed kalectwem czy nawet śmiercią. Gdyby nie nauka i jej osiągnięcia, wiele dolegliwości wciąż pozostałoby plagą ludzkości. Należy tutaj poświęcić szczególnie dużą uwagę inżynierii biomedycznej. To dość nowa dyscyplina, która zajmuje się łączeniem nauk technicznych z biologicznymi. Oczywiście wszystko to jest podejmowane w służbie zdrowia i życia człowieka. Takie osiągnięcia jak sztuczne implanty, maszyny do operowania czy protezy, są właśnie osiągnięciami bioinżynierii. Wpierana ona takie dziedziny jak telemedycyna, bioinformatyka czy diagnostyka. Jej podstawowymi działami są nauki o biomateriałach, elektronika medyczna oraz biomechanika. Ale to zaledwie kilka wyjątkowo trudnych, złożonych dyscyplin, które stanowią podstawę inżynierii biomedycznej. Dokładna znajomość anatomii i fizjologii ludzkiego ciała również są niezbędne. W końcu żeby sztuczna zastawka pracowała prawidłowo, jej parametry techniczne należy dostosować do barier, jakie stawia nasze ciało. Ludzie zajmujący się tymi zagadnieniami muszą się wykazać wiedzą zarówno medyczną, jak i wyobraźnią inżynieria. Zaprojektowanie implantu to nie zabawa.