Rozwój współczesnej elektroniki na świecie

Elektronika jest gałęzią fizyki i specjalnością inżynierii, która bada i stosuje systemy, których działanie polega na prowadzeniu i kontroli przepływu mikroskopijnego przepływu elektronów i innych cząsteczek naładowanych elektrycznie. Elektronika używa całą gamę wiedzy, materiałów, urządzeń, zaczynając od półprzewodników a kończąc na termokatodach. Projektowanie i konstrukcja obwodów elektronicznych do rozwiązywnia problemów praktycznych jest częścią elektroniki i inżynierii elektronicznej, a także elektromechaniki i informatyki do projektowania oprogramowania do ich kontroli. Badania nad nowymi urządzeniami półprzewodnikami i ich technologią jest gałęzią inżynierii materiałowej. Uważa się, że elektronika rozpoczęła się wraz z diodą próżniową, wynalezioną przez John Ambrose Fleming w 1904 roku. Funkcjonowanie tego urządzenia opiera się na efekcie Edisona. Edison był pierwszym, który zaobserwował w 1883 roku emisję termojonową, umieszczając blaszkę w środku żarówki, aby uniknąć zaczernienia, które tworzyło włókno węglowe w szklanej ampułce. Kiedy polaryzowało się dodatnio metalową blaszkę względem włókna, tworzyło się delikatne napięcie pomiędzy włóknem a blaszką. Działo się tak, ponieważ elektrony z atomów włókna, odbierając dużą ilość energii w formie ciepła, uciekając spod przyciągania jądra i przekraczając pustą przestrzeń w żarówce.