Procesory używane w systemach multimedialnych

Procesor jest centralnym i najbardziej złożonym układem scalonym komputera. Procesor jest uważany za mózg komputera. Jest to układ scalony złożony z milionów części scalonych. Stanowi CPU komputera. Z punktu widzenia jego funkcji, jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich działań arytmtycznologicznych, kontroli i komunikacji z resztą części, z których składa się PC, według podstawowego modelu Von Neumanna. Jest też odpowiedzialny za wykonywanie programów, czy to użytkownika, czy to systemowych. Tylko wykonuje instrukcje zaprogramowane o bardzo niskim poziomie, realizując podstawowe operacje logiczne i arytmetyczne, takie jak suma, różnica, możenie, dzielenie, logika dwójkowa i dostepy do pamięci. Ta centralna jednostka procesora jest złożona zasadniczo z rejestrów, jednostki kontrolnej i jednostki arytmetycznologicznej. Chociaż obecnie każdy procesor posiada jednostkę obliczeniową zwaną współprocesorem matematycznym, który pozwala na operacje przez sprzęt numerami dziesiątkowymi, podnosząc w ten sposób znacznie wydajność. Procesor jest połączony głównie za pomocą gniazda z płytą główną. Zwykle, do jego porawnego i stabilnego działania, przyłącza się do niego układ chłodzenia, który składa się z radiatora zrobionego z miedzi lub aluminium i wiatraczka, który wyrzucają ciepło na zewnątrz. naprawa laptopow serwis