Podstawowe składniki programu multimedialnego

Ineraktywność jest pojęciem szeroko używanym w naukach o komunikacji, informatyce, projektowaniu multimedialnemu i przemysłowemu. Jeśli mówimy o interaktywności w multimediach, oznacza to oddziaływanie za pomocą dialogu pomiędzy komputerem i użytkownikiem. Komunikacja pomiędzy osobami a maszynami pojęcie odnosi się do zachowania interaktywnego aparatu. Wideo jest technologią przechwytywania, przetwarzania, magazynowania, transmisji i odbudowy za pomocą nośników elektroniczych sekwencji obrazów, które przedstawiają sceny w ruchu. Dźwięk jest jakimkolwiek fenomenem, który angażuje propagację w formie elastycznej, na ogół za pomocą nośnika elastycznego. Dla ucha ludzkiego fale dźwiękowe tworzą oscylacje ciśnienia powietrza i są zamienne na fale magnetyczne przechwytywane przez mozg. Obraz jest reprezentacją wizualną, który manifestuje wygląd wizualny rzeczywistego lub wymyślonego przedmiotu. Animacja jest procesem używanym, aby dać poczucie ruchu obrazom lub rysunkom. Istnieją liczne techniki tworzenia animacji. Obrazy można tworzyć rysując, malując lub fotografując minimalne zmiany, robione z powtórzeniami jakiegoś modelu rzeczywistości lub trójwymiarowego modelu wirtualnego. Wszystkie wymienione powyżej składniki są bardzo istotne do budowy każdego multimedialnego programu komputerowego. W powyższym procesie uczestniczy wielu fachowców z różnych dziedzin.