Nowoczesne systemy multimedialne na rynku

Określenie multimedia używa się w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu czy też systemu, który używa wielu mediów, fizycznych lub cyfrowych, do przedstawienia lub przekazu informacji. Stąd też pochodzi jego nazwa. Media mogą być różne, zaczynając od tekstu i obrazów, a skończywszy na animacji, dźwięku i obrazie. Można też określić jako multimedia, nośniki elektroniczne, które pozwalają na magazynowanie i przedstawianie zawarości multimedialnych. Multimedia są podobne do tradycyjnego użycia mieszanych mediów w sztukach plastycznych, ale o dużo rozszerzonym zasięgu. Mówi się o multimediach interaktywnych, gdy użytkownik posiada niczym nie ograniczoną kontrolę nad prezentacją zawartości, o tym co chce zobaczyć i w jakiej chwili. W odróżnieniu od prezentacji liniowej, w której jest zmuszony do wizualizacji zawartości w określonym z góry porządku. Hipermedia można uważać za szczególną formę multimediów interaktywnych, która stosuje struktury nawigacji bardziej złożonych, które zwiększają kontrolę użytkownika na przepływ informacji. Pojęcie multimediów jest tak stary jak komunikacja pomiędzy ludźmi, ponieważ wyrażając się podczas rozmowy, mówimy, piszemy, widzimy naszego rozmówce, reagujemy gestami i ruchem rąk.Wraz ze szczytem popularności multimediów na komputer, słowo to weszło do codziennego użycia.