Multimedia on-line i technologia dotykowa

Multimedia online zmienia się coraz bardziej w technologię skierowaną na przedmioty i popychana przez dane, pozwalając na istnienie aplikacji innowacyjnych na poziomie współpracy i indywidualizacji różnych form zawartości. Przykładami tego są galerie zdjęć, które mieszają zarówno tekst jak i obrazy,i aktualizowane są przez użytkownika. Nawet symualacje, których współczynniki, wydarzenia, ilustracje, animacje czy wideo mogą być modyfikowane, pozwalając w ten sposób na zmianę doznań multimedialnych bez potrzeby programowania. Oprócz oglądania czy słuchania, technologia dotykowa pozwala na poczucie przedmiotów wirtualnych. Nowe, wyłaniające się technologie angażują złudzenie smaku i zapachu, również polepszają doznania multimedialne. Multimedia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, jak na przykład sztuka, oświata, rozrywka, inżynieria, medycyna, matematyka, biznes i badania naukowe. W edukacji, używa się multimediów do tworzenia kursów kształcenia za pomocą komputera, książek, encyklopedii i roczników. Kształcenie za pomocą multimediów pozwala użytnikowi przejść przez serię prezentacji i tekstów na wybrany temat, oraz ilustracji związanych z różnymi formatami informacji. System wiadomości multimedialnych MMS pozwala na wysłanie i odbieranie wiadomości z zawartością multimedialną za pomocą telefonów komórkowych.