Multimedia na każdym kroku

Informacja i rozrywka są symbolem naszych czasów. Media stały się nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Coraz częściej słyszymy o tak zwanych multimediach. To sprawne połączenie wielu form przekazu w jedną całość. Przykładem jest zestawienie animacji z tekstem pisanym, lub grafiki z dźwiękiem. Dlatego prezentacjekomputerowe czy gry śmiało możemy zaliczyć do tej kategorii. Z tematem ściśle łączy się odpowiedni sprzęt, umożliwiający zapis i przekaz określonych informacji. Jakie są podstawowe cechy interaktywnych mediów? Przede wszystkim bardzo duża atrakcyjność i wygoda dla odbiorcy. Transmisja może się odbywać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Wystarczy jedynie laptop, by skorzystać z wybranej rozrywki. Oprócz zabawy, rozwiązania multimedialne stosuje się także w sztuce, reklamie i przemyśle. Coraz częściej także edukacja stawia na przekazywanie wiedzy w ciekawszy sposób. Student na pewno chętniej obejrzy film o tematyce naukowej niż posłucha nudnego wykładu. Większość nauczycieli akademickich zrezygnowało już z tradycyjnej metody pisania kredą na rzecz bogatych prezentacji Power Point. W inżynierii specjalistyczne programy są wykorzystywane do tworzenia projektów i ich realizacji. Nie należy również zapominać o naukach medycznych, w szczególności o telemedycynie. Wirtualne operacje stały się już tradycją w wielu państwach o dobrze rozwiniętej służbie zdrowia.